Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын МинистрлерКабинетинин “Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин “Кыргыз Республикасындажол коопсуздугун камсыз кылуу боюнчакечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгынишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштерминистрлигинин Жол кыймылынынкоопсуздугун камсыздоо башкыбашкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоожана кайра даярдоо боюнча билим берүүишмердигин жүзөгө ашыруу жаатындаайдоочуларды даярдоо жана кайра даярдообоюнча автомектептерди көзөмөлгө алуумекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгөсалуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоожана кайра даярдоо боюнча билим берүүишмердүүлүгүнө берилген, кайра таризделген лицензиялардын 

 

Катталганномери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

21.02.24 ж

 №Х

«Кесиптик лицей №76» мекемеси

Кыргыз РеспубликасыЖалал-Абад обл.,Майлуу-Суу ш. Завод к., 10а

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

21.02.24 ж

 №Ш-7 

«Кесиптик лицей №63» Жоопкерчилиги чектелгенкоому

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл.Базар коргон ш., Осмонов к., 17

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Тракторист машинист “А” категориясы

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

21.02.24 ж.

 №2025

«Мустанг Авто» Жоопкерчилигичектелген коому

Кыргыз РеспубликасыЧуй обл., Аламудун р., Нижняя Ала Арча а., Тайлак Баатыр к., 1

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4.         

22.02.24 ж.

Б-37

«Эталон автомектеби» Жоопкерчилигичектелген коому

Кыргыз РеспубликасыТалас обл., Манас р., Покровка а., Ажыбек Датка к., 185

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), 

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5.         

29.02.24 ж.

М-39

«Кадамжай СТКУ» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Баткен обл., Кадамжай ш., Орозбеков к 183.

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

6.         

29.02.24 ж.

А-50

«Сузак мекенчил» Жоопкерчилигичектелген коому

Кыргыз Республикасы, Жалал-абадоблСузак р., Сузак а., Юнусов к. 4

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), Тракторист машинист “А” категориясы

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

7.

29.02.24 ж.

А-54

«Сузак мекенчил» Жоопкерчилигичектелген коому

Кыргыз Республикасы, Жалал-абадоблСузак р., Сузак а., Мадумар Ата к. н/ж

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

8.

4.03.2024 ж.

М-41

«Автоучкомбинат Дилгир» жоопкерчилиги чектелгенкоому  

Кыргыз РеспубликасыЖалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Токтогул к., 13-15

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

9.

21.02.2023 ж.

К-42

«Кесиптик лицей №58» мекемеси

Кыргыз РеспубликасыОш обл., Ноокат р., Жаны Ноокат а., Эргешов к., 1

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), 

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

10.

21.02.24 ж.

С-35

«Кесиптик лицей №13» мекемеси

Кыргыз РеспубликасыТалас обл., Айтматов р., Жоон-Тобо а., Осомон к. 26

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “С” (окуу мөөнөтү2 ж), Тракторист машинист “А” категориясы

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

11

21.02.2024 ж.

Т-33

Кеиптик лицей №69” мекемеси

Кыргыз РеспубликасыЖалал-Абад обл., Аксы р., Кербен ш., Ала-Тоо  к.89.

 

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), Тракторист машинист “А” категориясы

 

 

12

21.02.2024ж

М-80

Аксы автомектеби” жоопкерчилигичектелген коому  

Кыргыз РеспубликасыЖалал-Абад обл., Кербен ш., Ныязалы к. н/ж., 

 

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо,“СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

 

 

13

1.03.2024 ж

Б-42

«Жолдо Авто» жоопкерчилигичектелген коому  

Кыргыз РеспубликасыБишкек ш., Тоголок Молдо к. 104

 

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

 

 


 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын кайра таризделген тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

1.03.24 ж. №Т-153

«№37 Кесиптик лицей» мекемеси  

Кыргыз Республикасы, Чуй обл., Аламудун району., Ленин айылы. Алма-Ата көчөсү 112.

Кошумча билим

Толук убакыт

Мөөнөтсүз