Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген, кайра таризделген лицензиялардын 

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

5.02.24 ж

 №Б-16 

«ЖолдоАвто» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Тоголок Молдо к., 104

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

1.02.24 ж

 №Б-12 

«ЫрысАвтомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Токтогулр., Уч-Терек а., Жапар  к., 11.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

26.01.24 ж.

 №М-3

«Авто Академия» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Садырбаев к., 1/10

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4.         

5.02.24 ж.

Т-20

«ТКАК Жайылавтомектеби» мекеменси

Кыргыз Республикасы, Чуй обл., Кара-Балта ш., Центральная к., 127 а/1

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), 

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5.         

26.01.24 ж.

№Т-10

«Центр подготовки водителей» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7 кичирайону 52/3 ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), 

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         

26.01.24 ж.

С-8

«Жети-Өгүз СТКУ» мекемеси

Кыргыз Республикасы,Ысык-Көл обл, Жети-Өгү р., Кызыл-Суу а., Манас к. 238

Кошумча билим

</