Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген, кыскартылган, токтотулган жана кайра таризделген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген, кыскартылган, токтотулган жана кайра таризделген лицензиялардын тизмеси

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын берүү

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

18.08.23 ж

 №Т-78 

«Авто Достук автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Чуй облусу, Аламудун району, Алма-Ата көчөсү, 355.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “С”, “СЕ”, “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

5.09.23 ж

 №Д-31 

«Авто Про автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Элебесов көчөсү, 83.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

5.09.23 ж.

 №И-40

«Бест Драйвер Кей Джи автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 86

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай),.

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4.         

4.09.23 ж.

№9138

«Джек автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 278

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5.         

6.09.23 ж.

№О-43

«Автодрайв автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Аул көчөсү, 6а/2

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         

8.09.23 ж.

№А-156

«Автолидер окуу борбору» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу ш., Бакиев к. 4

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “С”, “СЕ”, “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

7.

7.09.2023 ж.

№А-154

«Улук-жол автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Амир Темир кичи району, Айни көчөсү н-ж.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

8.

14.08.2023 ж.

№О-36

«Авто Драйвер автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл, Жети-Өгүз району, Барскоон а. Элебесов көчөсү, 11

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

9.

14.08.2023 ж.

№Т-75

«Авто Драйвер автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Нарын обл. Кочкор району, Кара-Тоо айылы, Ленин көчөсү, н-ж

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

10.

7.09.23 ж.

№Б-97

«Төлөгөн-Ата автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Базар-Коргон ш., Осмонов көчөсү, 168

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), “Д”,“СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

11

6.09.2023 ж

№К-132

«Автобилим автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Чүй обл. Беловодск айылы, Фрунзе көчөсү, №354

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

12

1.09.2023 ж.

№К-127

«Ак жол АКБ автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Чүй обл. Токмок ш., Шамшы көчөсү. 38.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

13

8.09.23 ж.

№И-41

«Фаворит автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Жалал-Абад ш., Осмонов көчөсү, 5.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

14

7.09.23 ж.

№М-120

«Автопрофи автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Жалал-Абад ш., Жени-Жок көчөсү, 30.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

15

5.09.23 ж.

№Б-94

«Орозалы автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Таш-көмүр ш., Айтматов көчөсү. 13

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо  “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

16

8.09.23 ж.

№А-157

«Автотест автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Баткен обл. Кызыл-Кыя ш., Маяков көчөсү. 3

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

17

7.09.23 ж

№Е-3

«Жаркын Жол автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Ош ш. Олимпийский көчөсү 13

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

18

7.08.23 ж.

№Т-70

«БСД Бишкек» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Токомбаев к. 29

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо  “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

19

6.09.23 ж.

№М-118

«Кара-Көл СТКУ» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Кара-Көл ш. Ажыматов көчөсү. 3

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

20

7.09.23 ж.

№З-11

«Ош областык СТКУ» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош ш. Араван шоссеси 2-км

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “С”, “СЕ”, “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

21

7.09.23 ж.

№Б-98

«Араван СТКУ» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош обл., Араван району, Араван айылы, Ленин көчөсү. 17

Кошумча билим

Тракторист-машинистерди даярдоо жана кайра даярдоо “А”, “В”, “Г” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

22

11.09.23 ж.

№П-5

«№114 Кесиптик лицей» мекемеси  

Кыргыз Республикасы, Чүй обл., Сокулук району, Сокулук айылы, Мельничная көчөсү, №1Г

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын токтотулган тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

25.08.23 ж. №8851

«Авто-Люкс-Транс» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз РеспубликасыЫссык-Көл обл., Ыссык-Көл району., Ананьев айылы. Ленин көчөсү 122.

Кошумча билим

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын кайра таризделген тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

11.09.23 ж. №С-80

«№33 Кесиптик лицей» мекемеси  

Кыргыз Республикасы, Баткен обл., Кадамжай району., Айрыбаз айылы. Кочконов көчөсү 2.

Кошумча билим

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын кыскартылган тизмеси

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

5.09.23 ж. №М-115

«Аманжол» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Сузак району., Дмитриевка айылы.

Кошумча билим

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2

7.09.23 ж. №В-7

«Мехир-Бану» кайрымдуулук аялдар коомдук фонду  

Кыргыз Республикасы, Ош обл., Ноокат району, Эски-Ноокат айылы, Абдуллаев көчөсү 1.

Кошумча билим

Толук убакыт

Мөөнөтсүз